सम्पादकगोबिन्द रोस्यारा

समाचार संयोजकहेम राज भट्ट

संवाददातासंगिता खड्कापूजा मल्ल

मार्केटिंग म्यानेजरशारदा फुलारा

प्राबिधिक टिमनरेश भाटप्रदिप भट्टराज बुढा